การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย


- การไหว้ (THAI GREETING/WAI)

- การปฏิบัติตัวต่อผู้ใหญ่ (Do and don’t)

- รำวงมาตรฐาน (BASIC THAI CLASSICAL DANCE)

- REGIONAL COSTUME

- กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทย