วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ มอบทุนการศึกษามากกว่า 30 ทุน

CIM SMART SCHOLAR

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
ฝากเพื่อนๆชาว CIM ช่วยกันแชร์ด้วยนะคะ

รายละเอียดดังนี้คะ


พิมพ์