รับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2559

รับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2559
ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 6 พฤษภาคม 2559

(รับสมัครออนไลน์) >> http://web2020.vru.ac.th/DefaultN.aspx

Brochure for Airline Business Management & Hospitality and Hotel Management

Brochure for Elderly Business Management

(ชำระเงินค่าสมัครผ่านธนาคารกรุงไทยทุกสาขา จำนวน 300 บาท และค่าธรรมเนียม 10 บาท ภายในวันที่ 6 พฤษภาคม 2559 หรือสมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย ชำระเงินค่าสมัครที่ฝ่ายการเงินมหาวิทยาลัย จำนวน 300 บาท)

  • รับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่วันนี้
  • รับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่วันนี้
    รับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่วันน


พิมพ์