ตารางกิจกรรม ENGLISH CAMP (agenda)

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ จัดโครงการปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาใหม่และนักศึกษาปัจจุบัน ภายใต้โครงการ “CIM English Camp 2016 : English, please” ระหว่างวันที่ 6-17 มิถุนายน 2559

ทั้งนี้ ในวันที่ 6 มิถุนายน 2559 ช่วงพิธีเปิดโครงการ มีบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ความสำคัญของภาษาอังกฤษสู่ก้าวแรกของอาชีพการบริการ” จากวิทยากรมากประการณ์ ครูแอ๊บส์ จากสถาบัน Crewabs Cabincrew Motivator ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ลงทะเบียน เวลา 8.30-9.00 น. ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ (ข้างสนามบาส) แล้วเจอกันนะคะ

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังบรรยายพิเศษ สามารถติดต่อได้ที่ อ.ฟ้า 082-422-9662


พิมพ์