ประกาศผลสอบ AMADEUS

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่สามารถสอบผ่านเกณฑ์การใช้โปรแกรมจองตั๋ว Amadeus สอบรอบที่ 1 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

1. MS.JIRAPORN NOISISONG
2. MS.PATCHAREE POOKSUNGTONG
3. MS.SUPAPORN KAEWKASIKIG
4. MS.BOONYALAK CHARAKRU
5. MR.WONGCHAI TANGSUNANTHAM
6. MS.LIU XIAODAN
7. MS.YANISA SUKSOMKLIN
8. MS.KUNANYA TINNAROD
9. MS.TIPPAWAN KHAMUNG
10. MS.LI YUXUAN
11. MS.APAJUN TANGKULPITTAPORN
12. MS.SUWATTANA HEMMARACH
13. MS.DONLAYA PROMKHAM
14. MS.NUTNAREE LEUKDEE
15. MR.IDSARAPHAP SUMAMAL
16. MS.NUTJARIN PITUKSA

ทั้งนี้วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์


พิมพ์